от един път

от един път
словосъч. - изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано
словосъч. - веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно
словосъч. - отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах, от първи път

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • крата —   един път …   Църковнославянски речник

  • отведнъж — нар. изведнъж, из един път, на един път, с един замах нар. неочаквано, изневиделица …   Български синонимен речник

  • пак — нар. наново, отново, отначало, повторно, втори път, друг път, още веднъж, още един път, следващия път нар. назад, обратно …   Български синонимен речник

  • наведнъж — нар. изведнъж, из един път, заедно, едновременно, същевременно нар. наедно, съвкупно, вкупом, купом нар. спонтанно, с един замах, на един дъх, в миг, мигновено нар. напълно, изцяло, без колебание …   Български синонимен речник

  • топтан — същ. изцяло, нацяло, изведнъж, напълно, анблок, наедно, заедно, на един път същ. на един дъх, с един замах, всички заедно, вкупом, купом същ. на едро, небрежно, през куп за грош …   Български синонимен речник

  • анблок — нар. изцяло, топтан, накуп, из един път, на един дъх …   Български синонимен речник

  • веднъж — нар. еднократно, един път нар. някога, едно време нар. по едно време, в един момент …   Български синонимен речник

  • изцяло — нар. общо взето, общо, накуп, изобщо, заедно, наедно нар. напълно, съвсем, дибидюс, досущ, без остатък, топтан, от главата до петите, открай докрай, от игла до конец, всичко нар. подробно, издъно, до дъно, издълбоко, из основи, из корен, основно …   Български синонимен речник

  • еднократно — нар. веднъж, единично, един път …   Български синонимен речник

  • мигновено — нар. моментално, веднага, внезапно, тутакси, бързо, скоро, за миг, в миг, на минутата, тозчас, немедлено, незабавно, на часа нар. изведнъж, ненадейно, мигом, неочаквано, изневиделица, из един път нар. в момента …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”